Μαθησιακές Δυσκολίές - Σχολική Ψυχολογία

Μαθησιακές Δυσκολίές -          Σχολική Ψυχολογία

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών και Εκπαίδευση


Οι σύγχρονες έρευνες για την επεξεργασία πληροφοριών, τον τρόπο αποθήκευσης και το χειρισμό των δεδομένων δείχνουν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας πολυεπίπεδος κόσμος από αλληλοεξαρτώμενες νευρολογικές συνδέσεις.
Αν και η φύση και η γενετική κληρονομιά προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη νοημοσύνη και τις ικανότητες ενός ατόμου, είναι σίγουρο ότι η σχολική εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τους ρυθμούς και το βαθμό ανάπτυξης των νοητικών λειτουργιών όπως η αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη, η γλώσσα και η σκέψη καθώς και πιο σύνθετων νοητικών διεργασιών όπως η μάθηση, η λύση προβλημάτων και η διαλογιστική.
Τα στάδια της ανάπτυξης του εγκεφάλου λαμβάνονται υπόψιν κατά την κατασκευή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να μην υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ανάπτυξης και εκπαιδευτικής προσδοκίας. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι μαθητές ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα όπου παρέχεται μια ποικιλία διδακτικών ευκαιριών ώστε να γίνουν πολλές συνδέσεις, να καλλιεργηθούν ολοένα και περισότερες δεξιότητες και να επέλθει η μάθηση.
        Ενώ όμως οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότερα για την λειτουργική και δομική οργάνωση και αναδιοργάνωση του εγκεφάλου δεν υπάρχει μια ευρεία συναίνεση σχετικά με την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, πολλοί εκπαιδευτικοί εξερευνούν τα πεδία της νοητικής ανάπτυξης και τους δεσμούς μεταξύ της διδασκαλίας στην τάξη και των αναδυόμενων θεωριών για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψηςΔραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης

 • Παιχνίδια σε σανίδα με τρύπες. Κάνοντας χρήση έγχρωμων σανίδων οι μαθητές προσπαθούν να αναπαραγάγουν έγχρωμα γεωμετρικά μοτίβα και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο στην ξύλινη επιφάνεια με τις τρύπες.
 • Σχέδια με κύβους. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξύλινα ή πλαστικά καβάκια ενός χρώματος ή με όψεις διαφορετικών χρωμάτων για να δημιουργήσουν γεωμετρικά σχήματα ή αντίγραφα μοντέλων.
 • Κύβοι πάρκε. Οι μαθητές αντιγράφουν μοτίβα, χρησιμοποιώντας κύβους στο δάπεδο.
 • Εύρεση σχημάτων σε εικόνες. Ζητείται από τους μαθητές να βρουν όλα τα στρογγυλά αντικείμενα ή σχέδια σε μία εικόνα, όλα τα τετράγωνα κλπ.
 •  Παζλ. Τα παιδιά συναρμολογούν παζλ που έχουν φτιαχτεί από τον εκπαιδευτικό ή έχουν αγοραστεί από το εμπόριο.  Εικόνες που αναπαριστάνουν ανθρώπους, ζώα, διάφορες μορφές μπορούν να τεμαχιστούν για να προκύψουν τα λειτουργικά τους μέρη ή τα επιμέρους στοιχεία τους.
 • Ταξινομήσεις. Οι μαθητές ομαδοποιούν ή ταξινομούν σχήματα ποικίλων μεγεθών ή χρωμάτων. Οι φιγούρες μπορούν να γίνουν από ξύλο ή χαρτόνι ή να τοποθετηθούν σε μικρές κάρτες.
 • Ταίριασμα γεωμετρικών σχημάτων. Έχουμε κάρτες με γεωμετρικά σχήματα και το παιδί πρέπει να παίξει παιχνίδια που απαιτούν το ταίριασμα των γεωμετρικών αυτών σχημάτων. Έχουμε μια συλλογή από βάζα με καπάκια διαφορετικών μεγεθών, ανακατεύομε τα καπάκια και ζητάμε από το παιδί να συνταιριάσει τα καπάκια με τα βάζα.
 • Παιχνίδια με Ντόμινο.
 • Παιγνιόχαρτα. Μια τράπουλα μα παιγνιόχαρτα βοηθά τα παιδιά να συνταιριάσουν ρούχα, εικόνες, αριθμούς και σύνολα.
 • Γράμματα και αριθμοί. Η οπτική αντίληψη και διάκριση των γραμμάτων είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας.
 • Γράμματα Bingo. Μπορούμε να φτιάξουμε κάρτες Bingo με γράμματα. Καθώς τα γράμματα προφέρονται τα παιδιά τα αναγνωρίζουν και τα καλύπτουν.
 • Οπτική αντίληψη λέξεων. Η ικανότητα αντίληψης λέξεων έχει υψηλή συσχέτιση με την αναγνωστική ικανότητα. Παιχνίδια αντιστοίχισης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης, ιχνηλάτησης και σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε λέξεις.
Πηγή :http://slideplayer.gr/slide/2794597/