Μαθησιακές Δυσκολίές - Σχολική Ψυχολογία

Μαθησιακές Δυσκολίές -                    Σχολική Ψυχολογία

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Μαθησιακές δυσκολίες και στυλ μάθησης


Κάθε άτομο, με μαθησιακές δυσκολίες ή χωρίς, έχει το δικό του μοναδικό στυλ μάθησης. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα βλέποντας ή διαβάζοντας, άλλοι ακούγοντας και κάποιοι άλλοι κάνοντας. Μπορείτε να βοηθήσετε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με το να προσδιορίσετε το μαθησιακό του στυλ.

Είναι το παιδί σας οπτικός μαθητής, ακουστικός μαθητής ή κιναισθητικός μαθητής; Μόλις καταλάβετε πώς το παιδί μαθαίνει καλύτερα, μπορείτε να λάβετε μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος τύπος μάθησης ενισχύεται μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι. Οι παρακάτω λίστες θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τι είδους μαθητής είναι το παιδί σας και να το ενισχύσετε:


Εάν το παιδί σας είναι οπτικός μαθητής:

Μαθαίνει καλύτερα βλέποντας ή διαβάζοντας.
Τα πηγαίνει καλύτερα όταν ένα υλικό παρουσιάζεται οπτικά και όχι λεκτικά.
Οφελείται από γραπτές σημειώσεις, οδηγίες, διαγράμματα, χάρτες και εικόνες.
Μπορεί να αγαπά τη ζωγραφική, την ανάγνωση, τη συγγραφή.

Συμβουλές:

Χρησιμοποιήστε βιβλία, βίντεο, υπολογιστές και οπτικά βοηθήματα.
Κάντε περιγράμματα, διαγράμματα και πίνακες.
Χρησιμοποιήστε σχέδια και εικόνες (κατά προτίμηση έγχρωμες).
Παροτρύνετε το παιδί να κρατά λεπτομερείς σημειώσεις στην τάξη.

Εάν το παιδί σας είναι ακουστικός μαθητής:

Μαθαίνει καλύτερα ακούγοντας.
Τα πηγαίνει καλά με λεκτικά περιβάλλοντα μάθησης και προφορικές εκθέσεις.
Οφελείται από τις συζητήσεις στην τάξη, τις προφορικές οδηγίες και τις ομάδες μελέτης.
Μπορεί να αγαπά τη μουσική, τις γλώσσες και το θέατρο.

Συμβουλές:

Διαβάστε τις σημειώσεις ή μελετήστε δυνατά.
Χρησιμοποιήστε συσχετισμούς λέξεων και λεκτικές επαναλήψεις για την απομνημόνευση.
Μελέτη με άλλους μαθητές. Συζητήστε τα μαθήματα.
Ακούστε βιβλία ή άλλες ηχογραφήσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα μαγνητόφωνο για να ακούσετε τις διαλέξεις και πάλι αργότερα.

Εάν το παιδί σας είναι κιναισθητικός μαθητής:

Μαθαίνει καλύτερα κάνοντας ή όταν κινείται.
Τα πηγαίνει καλά όταν μπορεί να κινηθεί, να αγγίξει, να εξερευνήσει και να δημιουργήσει ώστε να μάθει.
Οφελείται από δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα, σκετς και εκδρομές.
Μπορεί να αγαπά τον αθλητισμό, το θέατρο, το χορό, τις πολεμικές τέχνες ή τις τέχνες.

Συμβουλές:

Κάντε πειράματα.
Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες για τη μελέτη όπως το παίξιμο ρόλων.
Μελέτη σε μικρές ομάδες, κάνετε συχνά διαλείμματα ή έχετε μουσική στο παρασκήνιο.
Χρησιμοποιήστε παιχνίδια μνήμης.

Αλεξία Κομποθέκρα 

Εκπαιδευτικός - Ειδική παιδαγωγός  
BSc - PgD - MSc

1 σχόλιο: