Μαθησιακές Δυσκολίές - Σχολική Ψυχολογία

Μαθησιακές Δυσκολίές -                    Σχολική Ψυχολογία

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

8 Μύθοι για τις Μαθησιακές ΔυσκολίεςΟι μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες είναι συνήθως αποτελέσματα ελλιπούς ενημέρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν εμποδίσει τη λήψη εκπαιδευτικών μέτρων αντιμετώπισης, έχουν προκαλέσει αρκετό προσωπικό "πόνο" στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και στις οικογένειές τους και συχνά έχουν οδηγήσει σε σύγχηση όλους τους ενδιαφερόμενους (Παντελιάδου, 2000).

Μύθος 1 : Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη
Ανασκευή: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν και νευρολογικής φύσης διαφορές στη λειτουργία τους εγκεφάλου των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μύθος 2 : Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη
Ανασκευή: Εξ'ορισμού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον "φυσιολογική νοημοσύνη". Κάποια από τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο όριο ρου "φυσιολογικού".

Μύθος 3 : Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν
Ανασκευή: Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες όπως έχει δείξει η διδακτική πρακτική μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Μόνο προαπαιτούμενο, είναι να εκπαιδευτούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να παρακάμψουν τα προβλήματα που αντιπετωπίζουν.

Μύθος 4 : Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας
Ανασκευή: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μύθος 5 : Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες
Ανασκευή: Η εικόνα του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες που είναι ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην προσπάθεια τους να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε ακαδημαϊκά έργα.

Μύθος 6 : Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου
Ανασκευή: Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.

Μύθος 7 : Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό
Ανασκευή: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι δια βίου πρόβλημα. Εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.

Μύθος 8 : Οι Μαθησιακέ Δυσκολίες θεραπεύονται
Ανσκευή: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών. Παρ'όλα αυτά οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που προτάθηκαν καιτά καιρούς, στρούνται ερευνητικής τεκμηρίωσης.

Πηγή: Μπότσας, Γ. και Παντελιάδου, Σ. (2007). Ορισμός και Περιεχόμενο των Μαθησιακών Δυσκολιών, στο Σ. Παντελιάδου και Γ. Μπότσας (επιμ.) Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά, σελ.14 , Θεσσαλονίκη: Γράφημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου