Μαθησιακές Δυσκολίές - Σχολική Ψυχολογία

Μαθησιακές Δυσκολίές -          Σχολική Ψυχολογία

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής μνήμης


Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικής μνήμης

·      Αναγνώριση χαμένων αντικειμένων 
  Τοποθετούμε μπροστά στο παιδί ένα σύνολο αντικειμένων. Καλύπτουμε τα αντικείμενα  και στη συνέχεια μετακινούμε ένα από τα αντικείμενα. Δείχνουμε τη συλλογή ξανά και ζητούμε από το παιδί να αναγνωρίσει το αντικείμενο που λείπει.

·      Εύρεση του σωστού σχεδίου 
   Παρουσιάζομε ένα γεωμετρικό σχήμα (σχέδιο), ένα γράμμα ή ένα αριθμό. Στη συνέχεια πρέπει οι μαθητές να επιλέξουν το κατάλληλο σχέδιο από αρκετά διαφορετικά ή πρέπει να αναπαραγάγουν το σχέδιο στο χαρτί.

·      Σειροθέτηση από μνήμης 
 Παρουσιάζομε μικρές σειρές από σχήματα, σχέδια ή αντικείμενα. Τα παιδιά πρέπει να δημιουργήσουν από μνήμης ένα όμοιο σύνολο από σχέδια στην ίδια ακριβώς σειρά.

·      Ανάκληση από τη μνήμη αντικειμένων που είχαν δει
   Δείχνουμε ένα παιχνίδι, ένα αριθμό, ένα γράμμα ή μία λέξη και το παιδί πρέπει να την ανακαλέσει:

 • Ανάκληση χαμένων αντικειμένων: Δείχνουμε αριθμούς, εικόνες ή γράμματα. Πρέπει το παιδί να τα κοιτάξει για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια καλύπτω ένα από αυτά.  Ρωτάμε το παιδί ποιο λείπει.
 • Επαναλαμβανόμενα μοτίβα: Δημιουργούμε ένα μοτίβο με ξύλινες χάντρες ή κουμπιά. Το παιδί πρέπει να το κοιτάξει για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά ζητάμε την επανάληψη του μοτίβου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσομε πραγματικούς κύβους ή σχέδια κύβων για να δείξομε ένα μοτίβο. Το παιδί πρέπει να αναπαραγάγει το μοτίβο από μνήμης.
 • Αφήγηση ιστοριών από εικόνες: Τοποθετούμε σ ένα φανελοπίνακα εικόνες που παριστάνουν σκηνές μιας ιστορίας. Απομακρύνουμε τις εικόνες και το παιδί πρέπει να πει την ιστορία. Η αφήγηση των γεγονότων της ιστορίας στη σωστή σειρά εξαρτάται από την οπτική μνήμη των εικόνων.
Πηγή :http://slideplayer.gr/slide/2794597/   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου